Grot Marek Dobrzyński

Macierzysz, Wojska Polskiego 1