Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Misją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego. W centrum zainteresowania są silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura.

podobne firmy