Parafia Rzym.-Kat. Pw. Świętego Antoniego z Padwy

Łaźniew, 12