Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści

Łaźniew, al. Księży Orionistów 1